Studio Romeo – Sling

 

 

 

 

Studio Romeo – Duo 

揹法1:寶寶向內揹法(只能向內)

 

揹法2:肩膀處可翻轉,方便寶寶活動

 

揹法3:可用來當作抱寶寶的輔助器